VIL Legal Scan

Privacy

De bescherming van persoonsgegevens is in verschillende wetten vastgelegd. Gezien het online tijdperk waarin wij leven, is dit een hot issue. Er staan dan ook forse boetes op de bewuste en onbewuste schending ervan.

Ja Nee Weet niet N.V.T.
Verwerkt u persoonsgegevens zoals NAW-gegevens en IP-adressen?
Heeft u maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen?
Heeft u een privacyverklaring?
Heeft u een verwerkingsregister ingesteld?
Schakelt u derden in voor de verwerking (onder andere opslag) van persoonsgegevens?
Bent u bekend met de meldplicht datalekken?