Huisvesting

De woningmarkt is dynamisch, ook op het gebied van wet en regelgeving. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in diverse rechtsgebieden, waarmee u binnen de woningmarkt te maken kunt krijgen. Denk hierbij aan vastgoed, huur/verhuur, arbeid en medezeggenschap. Wij beheersen niet enkel het juridische vak zoals het adviseren, onderhandelen en procederen, maar kennen en volgen tevens de ontwikkelingen binnen uw markt op de voet. Daardoor zijn wij in staat in brede zin en buiten de gebaande paden met u mee te denken in oplossingen in voorkomende problemen; of u nu corporatie, beheerder, vve of huurdersorganisatie bent.

Diverse belangen
Naast uw (financiële) belang in een bepaalde kwestie, zullen we zoveel mogelijk het belang van een goede relatie tussen de verschillende partijen in het vizier houden. Want in de huisvesting zijn er erg veel partijen betrokken die elkaar continu nodig hebben. Het heeft in zo'n omgeving dan ook weinig zin om een bepaald dispuut van een samenwerkingspartner te winnen, als je daarmee een goede verstandhouding verliest.