Rachid Haouli

Rachid Haouli is sinds 2009 advocaat en vanaf 2017 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Rottier Advocaten. Rachid is lid van de secties Aansprakelijkheid & Procespraktijk en Onderneming & Contracteren. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Finance.

Rachid heeft zich toegelegd op het adviseren en procederen in civielrechtelijke en ondernemingsrechtelijke kwesties. In de dossiers die hij behandelt, wordt veelal ook een aansprakelijkheid gesteld. Daarbij heeft de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren zijn bijzondere interesse. Hij houdt zich dan ook voornamelijk bezig met beroepsaansprakelijkheid en tuchtrecht. Rachid adviseert en procedeert echter ook in het kader van contractuele aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid en het verzekeringsrecht.

Voorts treedt Rachid op in ondernemingsrechtelijke geschillen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsovernamegeschillen, (impasse)geschillen tussen aandeelhouders en geschillen op het gebied van het rechtspersonenrecht. Rachid heeft ook een ruime ervaring als het gaat om het procederen in bouwgeschillen, zowel bij de overheidsrechter als bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Het is dan ook niet voor niets dat Rachid lid is van het brancheteam Bouw.

Naast advocaat is Rachid ook gecommitteerde bij de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. In de hoedanigheid van deskundige uit het juridische werkveld beoordeelt hij als externe beoordelaar afstudeerscripties en geeft hij indien nodig advies aan studenten.